top of page

Velfare

Verksamhet

Velfare tar emot människor med funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Med utgångspunkt i den antroposofiska människosynen har alla människor en frisk, oförstörbar kärna, ett "jag". Det är till detta som vi vill rikta oss mot i vårt bemötande. Den antroposofiska människosynen bidrar därmed till en positiv stämning, där vi talar om möjligheter istället för om begränsningar.

 

Hästen har använts i terapeutiskt syfte sedan 1950-talet, då initialt av sjukgymnaster som behandlingsform för polio drabbade, men även för övriga funktionsnedsättningar som till exempel stroke, cerebral pares, ryggproblem, autism och psykisk ohälsa. Studier visar att djur ger ökad livskvalitet för personer med demens och är en viktig kommunikationspart i ett vårdsammanhang.


Via Hästunderstödd terapi (HUT) och Hästunderstödda insatser (HUI) kombineras fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar och social interaktion, där ett band ofta knyts mellan hästen och medmänniskan.

0F4A6800.jpg
0F4A6622.jpg
0F4A6846.jpg
bottom of page