top of page

Ridterapi

Läkepedagogisk/socialterapeutisk ridning betonar samvaron mellan patient, häst och terapeut. Relationerna är en viktig del i den utvecklande processen.


Läkepedagogisk ridning passar för personer med neuropsykiatrisk eller social problematik t.ex. olika former av autism, ADHD, utvecklingsstörningar samt depression, ångest, beroende och beteendeproblematik. För varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan med konkreta målsättningar.

Genom ridterapeutiska träningsprogram kan man stimulera fysiska och neurologiska förmågor. Man kan förbättra det sociala samspelet och de kognitiva möjligheterna.


I och med de fysiska rörelserna uppstår förutsättningar för att arbeta med reflexintegrering. Samspelet med hästen motiverar på ett naturligt sätt till ett aktivt och fokuserat övande.

Exempel på vad ridterapi gör: 

– Stärker självkänslan genom att sköta, leda och förstå hästen.

– Förbättrar förmågan till samspel och kommunikation genom övningar på hästens rygg i olika gångarter
.
– Ökar initiativförmågan genom att själv kunna styra hästen och rida ut i skogen.

0F4A6843.jpg

Hippoterapi är neurofysiologisk sjukgymnastik där patienten sitter till häst. I gångarten skritt överför hästen flerdimensionella rörelseimpulser till ryttarens bäcken. Ridterapeuten får härigenom möjlighet att utföra neuromotorisk rörelsebehandling som ger terapeutiska effekter på flera olika plan.

 

Hippoterapi riktar sig till personer med fysiska utmaningar t.ex. spasticitet, ms, skolios, förlamning, muskulär athrophi m.m. Det är patientens individuella behov som avgör upplägget av terapilektionerna, därför kan terapiformen variera.

Störst effekt uppnås naturligtvis med regelbunden ridterapi över en längre tid, till exempel 1 gång/vecka under en termin.

bottom of page