Velfare Ridterapi

Samspel & respekt

Ridterapi Velfare tar emot människor med funktionsvariation eller psykisk ohälsa.

Med utgångspunkt i den antroposofiska människosynen har alla människor en frisk, oförstörbar kärna, Ett Jag. Det är till detta som vi vill rikta oss mot i vårt bemötande. Den antroposofiska människosynen bidrar därmed till en positiv stämning, där vi talar om möjligheter istället för om begränsningar.

Mindfullness

Vi använder oss av flera olika övningar för att bli uppmärksamma på nuet. I relationen mellan terapeut och klient handlar det framförallt om inkännande (upplevande) övningar, andningsövningar och att sätta ord på nuet (Palmkron & Lundblad, 2010), och genom hästens medverkan finns hela tiden möjligheter att återvända till nuet, där ju hästen alltid finns. Vi använder inte mindfulness i någon större utsträckning som en namngiven uttalad strategi, snarare är det så att man kan se mindfulness i det medvetna arbete vi gör. 

I ridterapi används både pedagogiska och terapeutiska element bland annat övningsorienterade, upplevelseorienterade och konfliktlösningsorienterade metoder.

NYHETER!

  • Helena har under sommaren fortsatt sin utbildning hos novalis Ridterapi och har nu gjort även steg 2 och 3.

  • Velfare välkomnar lilla ECHO !
    Planen är att Echo kommer att hjälpa till som terapihund & vårdhund när hon blir äldre och kommer då jobba tillsammans med Calle!

  • Velfare hade tillsammans med Viggo Foundation "Prova på häst! -dagen" En rolig dag med många glada miner!