Velfare Ridterapi

Samspel & respekt

Ridterapi Velfare tar emot människor med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. 

Med utgångspunkt i den antroposofiska människosynen har alla människor en frisk, oförstörbar kärna, ett jag. Det är till detta jag som vi vill rikta oss i vårt bemötande. Den antroposofiska människosynen bidrar därmed till en positiv stämning, där vi talar om möjligheter istället för om begränsningar.

Mindfullness

Vi använder oss av flera olika övningar för att bli uppmärksamma på nuet. I relationen mellan terapeut och klient handlar det framförallt om inkännande (upplevande) övningar, andningsövningar och att sätta ord på nuet (Palmkron & Lundblad, 2010), och genom hästens medverkan finns hela tiden möjligheter att återvända till nuet, där ju hästen alltid finns. Vi använder inte mindfulness i någon större utsträckning som en namngiven uttalad strategi, snarare är det så att man kan se mindfulness i det medvetna arbete vi gör. 

I ridterapi används både pedagogiska och terapeutiska element bland annat övningsorienterade, upplevelseorienterade och konfliktlösningsorienterade metoder.